fbpx

Proces rekrutacji – wybierz agencję

Wiele firm początkowo podejmuje samodzielne wysiłki i starania prowadząc swój własny proces rekrutacji. Prowadzenie takiego procesu rekrutacji własnymi siłami i zasobami wydaje się rozwiązaniem zasadnym i wystarczającym. Zwłaszcza jeśli przewidywany proces to 2,3 etapy rekrutacji. Zatem w jakich sytuacjach i przy jakich procesach rekrutacji pracowników warto wesprzeć się zewnętrzną agencją? Oto obszary, w których może pomóc agencja, a na pewno Sales Leaders. Zapraszamy do przejścia krok po kroku przez każdy obszar. Później pozostaje jedynie decyzja, co jest lepszym rozwiązaniem: własnym proces rekrutacji czy wsparcie zewnętrznej agencji w kontekście prowadzonych rekrutacji.

Proces rekrutacji – Kiedy warto rekrutować samodzielnie?

Mimo tego, że jesteśmy na stronie agencji rekrutacyjnej to należy być fair i powiedzieć otwarcie: są takie sytuacje, w których oddawanie procesu rekrutacji do agencji jest wyłącznie zbędnym kosztem. Są procesy, w których pracodawca jest w stanie samodzielnie pozyskać kandydatów i przeprowadzić z nimi rozmowę kwalifikacyjną oraz ocenić w trakcie rekrutacji jego kompetencje, umiejętności i sprawdzić potrzebne predyspozycje. Przykładem takiej rekrutacji mogą być stanowiska podstawowe, na które nie potrzeba jakichś wysokich kompetencji. Innym przykładem jest sytuacja, w której pracodawca dysponuje bogatą siecią kontaktów biznesowych umożliwiającą pozyskanie kandydatów z polecenia. Kolejna sytuacja to taka, w której firma ma prężnie funkcjonujący dział HR, który z powodzeniem realizuje procesy rekrutacyjne – również w takiej sytuacji angażowanie agencji wydaje się być zbędnym wydatkiem. Podobnie wygląda sytuacja jeżeli w firmie silnie jest rozwinięte employer advocaccy czyli działania, w których pracownicy sami pozyskują kandydatów korzystając również z sieci swoich kontaktów i będąc żywym dowodem tego, że w danej organizacji warto pracować.

Sytuacje wymienione powyżej to jedynie kilka przykładów spośród wielu, w których korzystanie z agencji wydaje się niepotrzebne. Chcąc wydelegować proces rekrutacyjny do zewnętrznego partnera dobrze jest wiedzieć konkretnie, z jakich powodów taka decyzja zostaje podjęta. To zdecydowanie ułatwia współpracę i wpływa korzystnie na działania prowadzone w ramach rekrutacji.

Rekrutacja z agencją – kiedy warto?

Wsparcie agencji w realizacji procesu rekrutacji ma sens wówczas, kiedy firma nie własnego działu HR, a osoby odpowiedzialne za proces są mocno obciążone innymi obowiązkami. Druga sytuacja to taka, w której samodzielne próby pozyskania nowego pracownika nie przyniosły odpowiedniego rezultatu. Pod tym punktem można rozumieć takie rzeczy jak:

  • mała ilość otrzymywanych aplikacji
  • niska jakość aplikacji – kandydaci nie spełniają oczekiwań
  • kandydaci nie pojawiają się na rozmowach kwalifikacyjnych
  • wcześniej zatrudniane osoby szybko odchodziły lub nie realizowały oczekiwań firmy

W takich sytuacjach skorzystanie przy rekrutacji ze wsparcia agencji w poszukiwaniu nowego pracownika na dane stanowiska pracy wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem.

Dobrze funkcjonująca agencja powinna posiadać określone procedury, procesy, z których korzysta przy rekrutacji, żeby zapobiec wszystkim wyżej wymienionym sytuacjom. Takie podejście zdecydowanie zwiększa szanse na to, że proces rekrutacji zakończy się sukcesem i ostatnie zostanie znaleziony kandydat, który wpisze się w zakres obowiązków, zadań i spełni oczekiwania pracodawcy.

 

proces rekrutacji

Proces rekrutacji. Jak wybrać agencję?

wybór partnera, który wesprze proces rekrutacji to duże wyzwanie. Na rynku istnieje bardzo wiele agencji, które oferują wsparcie przy rekrutacji pracowników na bardzo różnorodne stanowiska. W naszej ocenie jest kilka kryteriów, na które warto zwrócić uwagę zanim nastąpi ostateczne podjęcie decyzji i wybór partnera. Najważniejsze kryteria wyboru to:

  1. Specjalizacja agencji – dobry proces rekrutacji często wymaga znajomości kontekstu, jaki obowiązuje na poszczególnych stanowiskach pracy. Tym kontekstem są zadania, jakie będą stały przed kandydatem, branża, w jakiej firma działa, zespół, do jakiego dana osoba ma dołączyć, relacje z przełożonym i bardzo wiele innych czynników. Przed wyborem partnera warto sprawdzić, jakie doświadczenie mają poszczególne agencje w poszukiwaniu osób na dane stanowisko
  2. Rozumienie biznesu – dobra agencja rekrutacyjna to taka, która rozumie biznes czyli dział, do którego ma pozyskać kandydatów. Dobre rozumienie specyfiki pracy danego działu zdecydowanie podnosi szansę na znalezienie właściwych kandydatów na poszczególne stanowiska pracy
  3. Podejście do procesu rekrutacji pracowników – choć punkt ten może brzmieć nieco zagadkowo, chodzi o to, w jaki sposób agencja przygotowuje się do realizacji procesu rekrutacji, jak przygotowywany jest profil kandydata, jak prowadzi taki etap jak np. rozmowa telefoniczna czy rozmowa kwalifikacyjna.
  4. Etapy rekrutacji – to kolejny element, który warto sprawdzić. Ile jest tych etapów, jak wygląda każdy z nich, w jaki sposób sprawdzane są kompetencje kandydatów określone w profilu, czy stosowany jest assessment center lub inne formy praktycznej weryfikacji kompetencji kandydatów
  5. Searching – warto sprawdzić również, jakimi kanałami i metodami agencja będzie poszukiwała kandydatów do Państwa firmy. W ramach tego obszaru warto zweryfikować również to, w jaki sposób agencja przygotowuje oferty pracy. Ogłoszenie o pracę to często bardzo ważny sposób poszukiwania kandydatów. Pracodawca podejmując decyzję o wyborze agencji powinien mieć pewność, że agencja dobrze „sprzeda” jego propozycję pracy do potencjalnych kandydatów
  6. Skuteczność – wybierając partnera do rekrutacji warto przyjrzeć się również skuteczności czyli temu w jakim czasie agencja średnio pozyskuje kandydatów, ilu kandydatów na dane stanowisko przyprowadza i jaki odsetek procesów rekrutacyjnych kończy się sukcesem

To 6 głównych kryteriów, na które warto zwrócić uwagę podejmując decyzję o tym, żeby wydzielić proces rekrutacji do zewnętrznego partnera. W ten sposób jako pracodawcy zwiększacie Państwo swoje szanse na sukces tego procesu.

Rekrutacja z agencją – podsumowanie

Rekrutacja z agencją to kilka znaków zapytania i bardzo wiele szans na to, żeby znaleźć właściwych kandydatów w odpowiedzi na poszczególne oferty pracy. Sprzedaż, czy jakikolwiek inny dział firmy to zawsze ludzie. Warto zrobić wszystko, żeby ostatecznie znaleźć tych właściwych. Od jakości ludzi pracujących w każdej firmie zależy jakość podejmowanych działań i efekty tych działań. Dlatego chcąc mieć najlepsze osoby w firmie warto podejmować dobre, rozsądne decyzje związane z tym, w jaki sposób ich pozyskać.