fbpx

Rekrutacja managera. Kim jest lider?

Manager zajmuje się zarządzaniem zespołem ludzi i planowaniem działań, które służyć mają rozwojowi firmy. Dobry lider jest często niezbędny, gdyż to on będzie odpowiadał za pracę innych i pomyślność projektów. Rekrutacja managera, czy rekrutacja kierownika sprzedaży jest procesem, w którym trzeba zdefiniować, jakich efektów oczekujemy od osoby na tym stanowisku.

To ważne, by wiedzieć, z jaką osobą chce się pracować i jakie mają być jej przyszłe obowiązki. Przełoży się to na późniejsze zarządzanie w firmie i sposób organizowania pracy. Będzie to pracownik odpowiedzialny za przydzielanie zajęć dla oraz za planowanie kolejnych. Działania lidera będą także wpływać na motywację i produktywność innych członków zespołu. Kierownik powinien posiadać umiejętności interpersonalne, które będzie umiał przełożyć na kontakty z innymi ludźmi. Musi być odważny, mieć chęć do ciągłej nauki i doskonalenia warsztatu swojej pracy, a także mieć odpowiednie kompetencje, które przyczynią się do prawidłowego działania firmy.

Jakie cechy lidera są ważne u managera? Jaki jest i co powinien umieć dobry kandydat, aby rekrutacja pracownika zakończyła się sukcesem?

Poniżej lista 5 ważnych cech, które powinien posiadać manager

  • Świadomość i otwartość względem innych osób,
  • Chęć ciągłej nauki i doskonalenia umiejętności,
  • Nie boi się zmian,
  • Umiejętność współpracy i komunikacji,
  • Zorientowanie na cel.

Rekrutacja managera – świadomość i otwartość względem innych osób

Manager w firmie odpowiada za zarządzanie. Osoba, która będzie robiła to świadomie poprzez rozpoznawanie mocnych i słabych stron innych pracowników to lider z pozytywnie nastawionym zespołem, który odnosi sukcesy. Kierownik, aby móc przewodzić, musi mieć odpowiednio umotywowaną i zaangażowaną grupę. W takim środowisku każdy będzie wiedział co i jak ma wykonać, aby przełożyło się to na wspólny sukces. Pracownicy zarządzani przez kreatywnego i otwartego na innych managera, do wykonywanych czynności będą podchodzili w sposób pozytywny, co wpłynie na ich produktywność. Pracując ze świadomym liderem, załoga firmy uczestniczy w życiu projektu i utożsamia się z grupą, wnosi innowacje i rozmawia o problemach.

Chęć ciągłej nauki i doskonalenia umiejętności

Dziś w niemal każdej dziedzinie ważne jest zdobywanie wiedzy. Niczym nieograniczony dostęp do informacji i nowoczesne narzędzia pracy zapewniają managerom rozbudowywanie swoich umiejętności i implementację ich w swoich zespołach. Do zarządzania można wykorzystywać wiele metod i sposobów, które wciąż są udoskonalane. Podczas szkoleń jest możliwa rozmowa z innymi doświadczonymi managerami i wymiana spostrzeżeń, co skutkuje lepszą organizacją w zespołach. Cechy lidera sprzedaży można wypracować, uczęszczając na kursy i szkolenia branżowe. Lider oprócz doskonałych umiejętności zarządzania powinien również być specjalistą w swojej branży i rozumieć zachodzące w niej procesy. Jego wiedza musi być stale wzbogacana o informacje biznesowe i wiedzę o rynku.

Nie boi się zmian

Współczesny manager nie może bać się zmian. Są one nieodłącznym elementem w biznesie i trzeba być na nie przygotowanym. Kierownik odpowiada za zarządzanie ryzykiem i zmianą, dlatego musi umieć poradzić sobie w stresujących i niepewnych sytuacjach. Odpowiednia wiedza pozwoli kompetentnej osobie przewidzieć groźne lub niepewne zdarzenia i zareagować wcześniej, aby zminimalizować straty. Elastyczność jest bardzo ważną cechą dobrego managera. Liczy się podzielna uwaga i odpowiednia energia, która pozwoli na wykonywanie i myślenie o kilku zadaniach jednocześnie.

Rekrutacja managera – umiejętność współpracy i komunikacji

To najważniejsze cechy dobrego kierownika. Choć wydaje się to proste i oczywiste, to nie każdy potrafi klarownie wyrażać swoje zdanie. Manager to osoba, która umie słuchać i przekazywać informacje. Jest skora do dzielenia się swoją wiedzą i pomysłami. Potrafi komunikować się z szacunkiem i jasno wyrażać swoje oczekiwania. Komunikacja i umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi są tutaj kluczowe. Przydają się wewnętrznie podczas zarządzania pracą zespołu, w delegowaniu zadań, a także podczas zbierania informacji. Kwestie współpracy i komunikacji można wykorzystać również na zewnątrz firmy- w budowaniu relacji biznesowych i pozytywnego wizerunku firmy.

Zorientowanie na cel

Osiągnięcie najlepszych wyników jest możliwe tylko poprzez zorientowanie na cel. Cechy lidera sprzedaży to także wytrwałość w dążeniu do zrealizowania celu, aktywność w działaniu oraz wykazywanie się inicjatywą. Wykwalifikowany manager osiągnie najlepsze wyniki poprzez odpowiednie planowanie, zarządzanie ryzykiem i konstruktywne rozwiązywanie problemów, a także nieustanne szukanie możliwości do realizacji prowadzonego przez siebie i współpracowników projektu.

Organizacja pracy lidera opiera się na delegowaniu zadań zgodnie z kompetencjami członków zespołu, a także na zaplanowaniu i zrealizowaniu projektu zgodnie z harmonogramem, więc zorientowanie na cel jest preferowaną kompetencją miękką. Kierownikami lub managerami często zostają osoby typowane już w istniejących zespołach. Znają one procedury i działanie organizacji, przez co szybciej i skuteczniej obejmują stanowisko. Odpowiednie szkolenia i zaangażowanie mogą pomóc w awansie i objęciu stanowiska kierowniczego.

Proces rekrutacji w przypadku stanowisk managerskich powinien być skrupulatnie zaplanowany. Oprócz wskazanych umiejętności miękkich ważne są również inne kompetencje, w tym odbyte kursy i szkolenia. Manager powinien szkolić się całościowo, w takich kierunkach, które wspierają jego pozycję zawodową i przekładają się na zarządzanie w firmie. Istotne jest także doświadczenie i wcześniejsze projekty, w których kandydat brał udział. Sposób załatwiania problemów w firmie, odnoszenia się do współpracowników i klientów to sprawy, w których należy być spójnym w całej organizacji, więc wybór osoby, która pasuje do profilu firmy, musi być przemyślany i trafny. Rekrutacja na takie stanowisko jest kilkuetapowa, co pozwala na zatrudnienie człowieka, który będzie z sukcesem zarządzał powierzonymi projektami.