fbpx

Polityka prywatności

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegółowy zakres oraz przysługujące Państwu uprawnienia zostały zawarte poniżej.

Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Golden Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Unii Lubelskiej 3. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

   • listownie na adres: ul. Na Stoku 5a, 61-663 Poznań
   • przez e-mail: wspolpraca@salesleaders.pl
   • telefonicznie: 510 986 592
 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi w nw. określonych celach:

  Klienci

   

  Lp. Cel przetwarzania danych osobowych Rodzaj przetwarzanych danych osobowych Podstawa prawna Czas przetwarzania danych
  1 Realizacja umowy
  Imię i nazwisko lub nazwa
  adres zamieszkania albo siedziba
  NIP albo PESEL
  adres e-mail, numer telefonu
  Dane osobowe pracowników zamawiającego
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres trwania umowy
  2 Archiwalne (dowodowe) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
  Imię i nazwisko lub nazwa
  adres zamieszkania albo siedziba
  NIP albo PESEL
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO 5 lat
  3 Windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
  imię i nazwisko lub nazwa
  adres zamieszkania albo siedziba
  NIP albo PESEL
  adres e-mail, numer telefonu
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie za prawnie uzasadniony interes uznaje się ochronę roszczeń własnych oraz ochronę przed roszczeniami Przez okres przedawnienia określony przepisami prawa
  4 Badanie satysfakcji klienta i określania jakości naszej obsługi
  Imię i nazwisko lub nazwa
  adres e-mail, numer telefonu
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie za prawnie uzasadniony interes uznaje się marketing usług własnych Przez okres 1 roku
  5 Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Golden Group w związku z prowadzeniem działalności
  Imię i nazwisko lub nazwa
  adres zamieszkania albo siedziba
  NIP albo PESEL
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okres 5 lat
  6 Marketingu, promocji i sprzedaży produktów oraz usług oferowanych przez Golden Group
  Imię i nazwisko lub nazwa
  adres e-mail, numer telefonu
  adres zamieszkania albo siedziba
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie za prawnie uzasadniony interes uznaje się marketing usług własnych Przez okres 3 lat lub do czasu wycofania zgody
  7 Promocji usług naszej firmy, np. poprzez umieszczenie Państwa danych na listach referencyjnych i zamieszczenia na witrynie internetowe, mediach społecznościowych Imię i nazwisko lub nazwa art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie za prawnie uzasadniony interes uznaje się marketing usług własnych Przez okres 5 lub do czasu wycofania zgody

  Kandydaci do pracy

  Lp.  Cel przetwarzania danych osobowych Rodzaj przetwarzanych danych osobowych  Podstawa prawna Czas przetwarzania danych
   1 Realizacja bieżących procesów rekrutacyjnych Dane osobowe przekazane w Twojej aplikacji art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO Przez okres trwania rekrutacji, lub do czasu wycofania Twojej zgody
  2 Realizacja przyszłych procesów rekrutacyjnych Dane osobowe przekazane w Twojej aplikacji art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO Przez okres 2 lat, lub do czasu wycofania Twojej zgody
 2. Okres przechowywania danych
  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres wskazany w tabeli.
  W przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych na podstawie Twojej zgody dane będą przetwarzane dopóki Twoja zgoda nie zostanie wycofana.
 3. Odbiorcy danych
  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
  a) odrębnym administratorom (potencjalnym pracodawcom) oraz Kancelariom prawnym, likwidatorom szkód, itp.
  b) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, dostawcom usług IT, firmom z którymi współpracujemy w działalności ubezpieczeniowej, finansowej, obsługi newslettera, strony www, sprzedaży naszych produktów, oferowania naszych usług, komunikowania się z Tobą.Administrator informuje, że dane osobowe mogą być transferowane do krajów trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Transfer może być spowodowany korzystaniem przez Administratora z usług chmurowych. Zabezpieczeniem transferu są standardowe klauzule umowne lub deklaracja przystąpienia do programu Tarcza prywatności. Przewidywany kraj transferu to USA.Tacy odbiorcy posługują się Twoimi danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę.
 4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
  Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:
  a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, z tym że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem,
  b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania jednej nieodpłatnej kopii Twoich danych osobowych,
  c) prawo żądania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych,
  d) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane,
  e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie albo nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czasz wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych wobec przetwarzania ich w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego lub ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem,
  g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
  Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami.
 5. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.