fbpx

Rekrutacja wolumenowa

Rekrutacja sprzedawców - rekrutacja wolumenowa

W dużych firmach pracuje wiele osób w działach sprzedaży, obsługi klienta czy na infoliniach przychodzących i wychodzących. W takich sytuacjach częstym elementem jest również wysoki poziom rotacji pracowników. To wszystko sprawia, że procesy rekrutacyjne są wymagające tak pod kątem czasowym jak i finansowym. Z pomocą może przyjść wolumenowa rekrutacja sprzedawców, czyli proces rekrutacji nastawiony na pozyskiwanie dużej ilości kandydatów.

Dla jakich firm jest taka rekrutacja?

Wolumenowa rekrutacja do działów sprzedaży jest skierowana do firm, które zatrudniają od 40 handlowców, pracowników działu obsługi klienta, call center w górę. Przy takiej ilości handlowców występują wspomniane wcześniej wyzwania w postaci dużej rotacji pracowników działów sprzedaży. Taki wariant procesu rekrutacyjnego jest najczęściej dobrym rozwiązaniem dla firm działających w segmencie B2C, mających swoje oddziały, sklepy ulokowane w wielu różnych miejscach na terenie województwa czy całej Polski. Innymi słowy to dobre rozwiązanie dla różnego rodzaju sieci handlowych.

Jakich pracowników można pozyskać w ten sposób?

Rekrutacja wolumenowa jest najczęściej nastawiona na pozyskiwanie dużych ilości kandydatów o niskich lub średnich kwalifikacjach i niskim lub średnim poziomie doświadczenia w sprzedaży, handlu, obsłudze klienta, ale wysokich predyspozycjach. Poprzez taki rekrutację można spokojnie pozyskiwać studentów, kandydatów w młodym wieku, dla których dane stanowisko może być pierwszą lub drugą pracą. To również właściwy metoda rekrutacji do pozyskania kandydatów w średnim wieku z doświadczeniem innym niż handlowe, sprzedażowe (często niższym). Taka rekrutacja to dobre wyjście, jeśli ważniejsza od kompetencji i doświadczeń jest ilość pozyskiwanych kandydatów, którzy posiadają predyspozycje, talenty, które warto w kandydatach rozwijać.

MpPndVKg-min

Jakich pracowników można pozyskać w ten sposób?

Każdy proces rekrutacyjny składa w Sales Leaders składa się z podobnych kroków. W przypadku rekrutacji wolumenowych wygląda to podobnie:

1. Analiza – na tym etapie podejmujemy różnego rodzaju działania, których celem jest dokładne poznanie specyfiki biznesu oraz wymagań, oczekiwań związanych z pracownikiem, który ma być pozyskany. Na tym etapie prowadzimy m.in. złożony z 41 pytań wyjściowych wywiad z przyszłym przełożonym nowego pracownika

2. Profil kandydata – wynikiem działań analitycznych jest powstanie profilu kandydata, który dokładnie określa kompetencje, które powinien posiadać przyszły pracownik.

3. Searching – to czas, w którym przy pomocy metody direct search poszukujemy właściwych kandydatów

4. Rekrutacja – na tym etapie realizujemy opracowany wcześniej proces weryfikacji kandydatów. Celem tego procesu jest sprawdzenie, na ile kandydat jest dopasowany do przygotowanego wcześniej profilu

5. Rekomendacja – w efekcie wszystkich działań klient otrzymuje rekomendację od 2 do 4 kandydatów na jedno stanowisko, na które poszukujemy pracownika

6. Zatrudnienie lub dalsze poszukiwania – jeżeli wśród rekomendowanych kandydatów nie ma osoby spełniającej kryteria – poszukiwania trwają dalej. Jeśli jest taka osoba dochodzi do zatrudnienia.

Jakich pracowników można pozyskać w ten sposób?

Czynnik czasowy to zawsze duże wyzwanie. Taka rekrutacja może być realizowana w dwóch wariantach: wariant czasowy i wariant ciągły.

Wariant czasowy

Wariant czasowy

Taki proces polega na zawarciu umowy zobowiązującej Sales Leaders do pozyskania określonej ilości osób w określonym czasie np jest to 50 pracowników w ciągu 4 miesięcy.

Ten wariant polega na umowie, która określa ilość pozyskiwanych kandydatów miesięcznie i jest zawierana na czas nieokreślony przy założeniu odpowiedniej ilości pracowników, którą powinniśmy pozyskać dla firmy w ciągu miesiąca. Przyjmujemy, że możemy znaleźć do 10 sprzedawców, handlowców, pracowników obsługi klienta miesięcznie. To zdrowa ilość, która pozwala zachować najwyższe standardy prowadzonego procesu. Ostatecznie nawet przy rekrutacji wolumenowej chodzi o wysoką jakość procesu i kandydatów.

job-4131482_1920

Jakich pracowników można pozyskać w ten sposób?

Rekrutacja wolumenowa to rozwiązanie z pewnością tańsze od prowadzenia pojedynczych procesów. Wynika to z faktu, że wiele czynności w ramach procesu powinno być wykonanych jeden raz. Mowa tu o przygotowaniu profilu pracownika, sprzedawcy, opracowaniu treści ogłoszenia czy przygotowaniu metod i narzędzi do selekcji kandydatów. Efekty tej pracy mogą być powielane w różnych oddziałach czy regionach firmy klienta. Takie rozwiązanie daje szanse na pozyskiwanie w wielu miejscach podobnych kandydatów. Rynkowo koszt pozyskania takiego kandydata może wahać się od kilkuset złotych do około tysiąca złotych za osobę.

Ile kosztuje takie rozwiązanie?

Rekrutacja wolumenowa to rozwiązanie z pewnością tańsze od prowadzenia pojedynczych procesów. Wynika to z faktu, że wiele czynności w ramach procesu powinno być wykonanych jeden raz. Mowa tu o przygotowaniu profilu pracownika, sprzedawcy, opracowaniu treści ogłoszenia czy przygotowaniu metod i narzędzi do selekcji kandydatów. Efekty tej pracy mogą być powielane w różnych oddziałach czy regionach firmy klienta. Takie rozwiązanie daje szanse na pozyskiwanie w wielu miejscach podobnych kandydatów. Rynkowo koszt pozyskania takiego kandydata może wahać się od kilkuset złotych do około tysiąca złotych za osobę.