fbpx

Usługi dodatkowe

Onboarding pracownika

Onboarding pracownika czyli po prostu wdrożenie to bardzo istotna część związana z pojawieniem się nowego pracownika w firmie. Dobrze ułożony i zaplanowany proces onboardingu potrafi znacznie ułatwić odnalezienie się nowego pracownika i przyjemne przeżycie pierwszego dnia pracy. Warto pamiętać, że nowa osoba często poddana jest czynnikowi silnego stresu. Wszystko to, co może zmniejszyć ten element pierwszego dnia jest zawsze mile widziane w oczach nowych pracowników. Sales Leaders pomaga również w tym zakresie.

Właściwy onboarding to o 61% większe szanse na szybkie i efektywne wdrożenie nowego pracownika na jego stanowisku.

Dobrze skonstruowany onboarding sprawia, że nowy pracownik od początku czuje się bezpiecznie i zmotywowany do pracy.

Proces onboardingu pracownika - plan

Dobry proces onboardingu pracownika to proces przeprowadzony zgodnie z przygotowanym wcześniej planem. W tym planie powinny być ujęte rzeczy, które zrobić przed pierwszym dniem pracy, pierwszego dnia pracy i w trakcie kolejnych dni/tygodni. Nowy pracownik powinien czuć opiekę ze strony firmy. Dlatego współpracując przy tworzeniu programu onboardingu pracownika otrzymujecie Państwo kompletny dokument, w którym omówione są i dokładnie zaplanowane wszystkie potrzebne elementy związane z realizacją tego procesu i jak najprzyjemniejszym przeprowadzeniem nowego pracownika przez jego pierwszy dzień w Państwa firmie. Dzięki temu od samego początku budujecie Państwo wizerunek dobrego pracodawcy, który troszczy się o nowego pracownika, który krok po kroku wprowadza go w meandry struktur, zadań i osób, które nowa osoba powinna znać.

Współpracują z Sales Leaders w zakresie programu onboardingu otrzymujecie Państwo plan, który charakteryzuje 3 ważne obszary:

Przed zatrudnieniem

Działania konieczne do podjęcia przed pojawieniem się nowego pracownika

Pierwszy dzień

Działania warte podjęcia pierwszego dnia pracy nowej osoby

Plan wdrożenia

Plan wdrożenia zakładający zdobycie kluczowej wiedzy/umiejętności w pierwszym kwartale

Onboarding pracownika

Co zawiera w sobie plan onboardingu pracownika

Dokument, który otrzymacie Państwo w ramach naszej współpracy będzie charakteryzował najważniejsze z punktu widzenia Państwa firmy elementy procesu jakim jest onboarding pracownika. Dokument składa się z dokładnej charakterystyki tego, co powinno się zadziać przed zatrudnieniem, pierwszego dnia oraz w pierwszych tygodniach pracy nowej osoby.

Dokument wskazuje na kolejne etapy onboardingu uwzględniając kompletny zestaw narzędzi i praktyk potrzebnych do przeprowadzenia konkretnych działań. Przygotowywane są dla Państwa również takie rzeczy jak listy osób funkcyjnych, pomysły na tzw. welcome pack czyli zestaw narzędzi i materiałów potrzebnych do rozpoczęcia pracy. Są zawarte również przykładowe formaty welcome maili czy welcome calli, charakterystyki spotkań z kolegami, przełożonymi i wiele innych rzeczy, które powinny zadziać się w procesie jakim jest onboarding pracownika.

Dokument może zawierać także scharakteryzowany proces szkolenia oparty o działania szkoleniowe zaplanowane w Państwa firmie. W dokumencie może być rozpisana ścieżka pozyskiwania wiedzy przez nowego pracownika oraz określone sposoby weryfikacji tej wiedzy przez managera. Wszystko po to, żeby manager miał pewność, że nowo zatrudniony pracownik posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do właściwego wykonania przez niego zadania.

W dokumencie spisane są również charakterystyki i wzory takich dokumentów jak ankieta badająca satysfakcję pracownika z przeprowadzonego procesu onboardingu. Tego typu dokumenty mogą służyć do wyciągania wniosków i poprawy procesu onboardingu w przyszłości. Dzięki temu Państwa proces może być cały czas żywy, rozwijać się i stawać się coraz lepszym i bardziej efektywnym narzędziem dla Państwa pracowników.

Przygotowany plan zawiera również dokładnie scharakteryzowane role poszczególnych osób biorących udział w procesie onboardingu zatrudnionej osoby. Nowy pracownik potrzebuje być otoczony osobą, która będzie jego mentorem, przewodnikiem po firmie. Nie zawsze będzie to przełożony. Świeżo zatrudniona osoba potrzebuje także spotkań z bezpośrednim przełożonym i innymi ważnymi z punktu widzenia jej pracy osobami. Takie spotkania warto, żeby były zaplanowane chociażby pod kątem treści, które warto, żeby zostały poruszone pierwszego dnia pracy. Tak przeprowadzony onboarding pracownika wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i pewność dobrego rozpoczęcia pracy przez nowych pracowników.

Onboarding pracownika

Co zyskuje firma posiadając plan wdrożenia nowego pracownika?

Posiadanie gotowego planu wdrożenia nowego pracownika bardzo pomaga w kilku istotnych obszarach funkcjonowania nowej osoby w firmie. Posiadając taki plan zyskujecie Państwo:

Bezpieczeństwo

 1. Poczucie bezpieczeństwa zatrudnionej osoby już w pierwszy dzień nowej pracy – dobrze wdrożony pracownik to dużo większa wartość dla firmy od początku jego pracy i mniejszy koszt późniejszych potencjalnych pomyłek/błędów.

Łatwy proces wdrożenowy

 1. Znaczne ułatwienie procesu wdrożenia osoby nowo zatrudnionej – kiedy wszystko jest zaplanowane i powtarzalne, łatwiej to przeprowadzić.

Replikacja procesu

Dobrze przygotowany proces onboardingu dla jednego działu może być z powodzeniem stosowany również w innych działach, a jego przeniesienie często jest proste i intuicyjne

Jak wygląda proces powstawania planu onboardingu?

Analiza.

Na początku konieczne jest dowiedzenie się wielu rzeczy związanych z tym, jak do tej pory wyglądało u Państwa wdrożenie i pierwszy dzień w pracy czyli dotychczasowy onboarding. Następnie rozmawiamy o tym, czy macie Państwo wizję docelową onboardingu. Rozmawiamy również o osobach funkcyjnych, które powinny być zaangażowane w proces onboardingu, ich roli, tym, czego nowy pracownik powinien się od nich dowiedzieć. Dużo uwagi skupiamy również na ostatecznym rezultacie, jaki powinien zapewnić onboarding. Ten rezultat skupia się wokół odpowiedzi na pytanie: Jaki powinien być rezultat onboardingu nowej osoby?

Od końca do początku

Po analizach pora zabrać się za poszukanie wizji tego, jak powinien wyglądać skuteczny onboarding w Państwa firmie. To już nasz praca koncepcyjna. Przygotowujemy tzw. „duże kroki” całego onboardingu. Te kroki charakteryzują najważniejsze cele przed pierwszym dniem pracy, pierwszego dnia i w kolejnych dniach/tygodniach.

Finał

Po akceptacji z Państwa strony przystępujemy do pracy nad samym dokumentem opisującym onboarding. Otrzymujecie go Państwo od nas na bieżąco, kiedy poszczególne etapy są kończone. Jeżeli jest taka potrzeba, nanoszone są potrzebne poprawki. W ten sposób, krok po kroku powstaje cała procedura onboardingu w Waszej firmie. Wszystko jest konsultowane i omawiane na każdym etapie. Poczucie bezpieczeństwa zarówno Państwa firmy i nowego pracownika w nowym miejscu pracy to najważniejsze wartości. Wszystko jest dostosowane pod nie.

Po czwarte: wdrożenie

To dodatkowy etap polegający na przeszkoleniu Państwa pracowników z zakresu stworzonego procesu. Państwa pracownicy, np. dział HR czy osoby zaangażowane w proces mogą zostać wyposażone w kompletną wiedzę potrzebną do tego, żeby tak nowa osoba jak i każda z innych osób w firmie zaangażowanych w proces onboardingu czuli się w tym procesie pewnie. Szkolenia mogą obejmować tematykę prowadzenia spotkań czy np. prowadzenia mentoringów.

Z jakimi budżetami wiąże się przygotowanie strategii wdrożenia?

Onboarding to proces, który ma jedną istotną zaletę – raz przygotowany może być wielokrotnie wykorzystywany. Dobrze skrojony onboarding może być z powodzeniem stosowany w przypadku najróżniejszych stanowisk w jednej organizacji. Wysokość budżetu, jaki potrzebny jest na przygotowanie takiego procesu we współpracy z Sales Leaders jest wprost uzależniona od tego, z ilu elementów ma się składać onboarding i jak wiele elementów będzie charakteryzowanych. Punktem wyjścia są budżety w granicach 3.000 zł – 5.000 zł netto. Im bardziej złożony onboarding i im większa ilość elementów do scharakteryzowania, tym budżet na projekt jest wyższy.

Jesteś zainteresowany stworzeniem procesu onboardingowego dla Twojej firmy?

Zostaw numer telefonu – oddzwonimy w ciągu jednego dnia roboczego!

Wybierz region na terenie którego rekrutujesz

  Imię i Nazwisko

  Adres

  E-mail

  Telefon

  Treść pytania